2n Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya

'Un impuls al professionalisme mèdic a Catalunya'
Presentació
Fotografia metge

Fa quatre anys celebràvem el I Congres de la Professió, en un entorn d’una societat nova i mes global, mes plural, mes informada i mes reivindicativa en els drets i d’una nova manera d’enfocar el desenvolupament professional dels metges.

Quatre anys desprès, en el decurs dels quals han succeït molts i importants aconteixements en el nostre àmbit professional, conseqüència dels quals, cal destacar-ho, ha estat la creació del “CONSELL DE LA PROFESSIÓ DE CATALUNYA”, ens tornarem a reunir i aquest cop a Tarragona, per celebrar el II CONGRES DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA, així com el lliurament, en la seva la IV edició, dels PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL.

La nostra societat, cada cop mes plural i mes reivindicativa, mes informada que no pas formada, fruit de la mundialització i d’una tecnologia que no te aturador, comporta per a la nostra professió i per els professionals uns canvis d’una radicalitat absoluta, que sens dubte son agents distorsionats d’una professió que pateix el cansament, la desmotivació i el desencís.

La manca de promoció professional, la desconsideració que patim o, si mes no, sentim i la “modèstia” de les retribucions, a mes de la manca o la mala distribució dels professionals en el nostre País, l’arribada de professionals d’altres nacionalitats, majoritàriament extra comunitàries, així com l’intent de pal·liar les esmentades situacions amb politiques dissenyades amb preses, sense debats seriosos en el si dels òrgans de representació dels propis professionals afectats, han porta de vell nou a commocions dins la nostra professió, que condueixen altre cop a la desmotivació i a la desil·lusió de la que parlàvem mes amunt.

Amb aquest nou Congres, volem fer front a aquestes problemàtiques i cercar les solucions adients que produeixin, com a conseqüència “un impuls al nou professionalisme mèdic a Catalunya” que sens dubte reclama la societat, però tanmateix els propis professionals, que de fet ens ha de permetre recuperar allò que els metges trobem a faltar, “l’autonomia de la gestió de la nostra tasca, que ens conduirà a la possibilitat d’un major compromís amb els malalts i amb el sistema, i amb la pròpia professió”.

El manteniment de la nostra competència, la cerca d’una actitud generosa, l’afany per l’eficiència i així aconseguir l’eficàcia, i la necessitat sentida per cada un de nosaltres de participar activa i directament en la gestió del nostre sistema de salut, ens permetrà resituar la nostra professió al nivell que intuïm mereix.

Tan sols el compromís personal i sobre tot col·lectiu, ens donarà la capacitat d’exigència i de lideratge.

 

Josep M. Solé i Poblet
President del Comitè Organitzador del II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya

 

OBJECTIUS

Els objectius del Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya es centren en:

Contactar | Avís legal | Web realizada por MediTecnologia