Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  Discurs del Dr. Miquel Bruguera a l'acte inaugural del Primer Congrés
    de la Professió Mèdica de Catalunya.
Accés a les imatges del Congrés.
Resultats del Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya:

Ponència 1 : Ser metges al s.XXI

Valors de la professió mèdica i obligacions ètiques dels metges. Les noves relacions metge-malalt. ( 24,8 KB)
Acord (87%)
Desacord (13%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 9.50 hores)
Paper de les noves tecnologies de la informació i comunicació en la pràctica mèdica. ( 22 KB)
Acord (92%)
Desacord (8%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 10.20 hores)
Els espais interprofessionals : límits i col·laboració amb altres professions sanitàries i límits de les especialitats mèdiques.
( 21 KB)
Acord (91%)
Desacord (9%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 10.45 hores)
 
Ponència 2: EDUCACIÓ DELS METGES I MANTENIMENT DE LA COMPETÈNCIA

Formar metges, per a què i quants? Continguts de l’ensenyament de la medicina. ( 21 KB)
Acord (94%)
Desacord (6%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 11.50 hores)
Cal reformar el MIR? ( 22 KB)
Acord (95%)
Desacord (5%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 12.15 hores)
Formació Continuada: Avaluació periòdica de la competència.
( 22 KB)

Acord (90%)
Desacord (10%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 12.50 hores)

Ponència 3: ASPECTES JURÍDICO-LEGALS DE L’EXERCICI DE LA MEDICINA

Responsabilitat professional i defensa jurídica dels metges: Necessitat d’una llei de Responsabilitat professional. ( 21 KB)
Acord (85%)
Desacord (15%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 16.05 hores)
Limitacions a la pràctica professional i reciclatge dels menys competents. ( 24 KB)
Acord (88%)
Desacord (12%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 16.25 hores)
La prevenció dels errors mèdics i la promoció de la qualitat.
( 20 KB)
Acord (87%)
Desacord (13%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 16.50 hores)

Ponència 4: LES CONDICIONS DE TREBALL DELS METGES

El sector públic: continuïtat assistencial, autogestió, participació dels metges en la gestió. ( 21 KB)
Acord (94%)
Desacord (6%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 17.55 hores)
Les Entitats d'Assegurança Lliure. ( 22 KB)
Acord (93%)
Desacord (7%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 18.30 hores)
Desmotivació, insatisfacció i frustració dels metges. El professionalisme com a solució. ( 23 KB)
Acord (93%)
Desacord (7%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el divendres 19 de novembre a les 18.55 hores)

Ponència 5: INSTRUMENTS PER A LA COHESIÓ PROFESSIONAL

Com aconseguir que els Col·legis i el Consell satisfacin millor les necessitats dels metges? ( 21 KB)
Acord (91%)
Desacord (9%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el dissabte 20 de novembre a les 9.30 hores)
Paper de les Societats Científiques. ( 18 KB)
Acord (91%)
Desacord (9%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el dissabte 20 de novembre a les 9.55 hores)
Imatge de la professió i mitjans de comunicació. ( 23 KB)
Acord (94%)
Desacord (6%)
? Preguntes i resultats
(votació efectuada el dissabte 20 de novembre a les 10.20 hores)

ACTUALITZACIÓ DEL CODI DE DEONTOLOGIA MÈDICA

Projecte d'Adequació del Codi Deontològic vigent ( 75 KB)

? Propostes i resultats
(votació efectuada el dissabte 20 de novembre a les 12.30 hores)

Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04