3R CONGRÉS DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA

Notícia

Suplement informatiu #3rCPMC

El suplement informatiu dedicat al 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya ja és a la vostra disposició. En aquesta publicació especial, editada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), es pot llegir la crònica del dia del 3rCPMC, així com la Declaració de Girona i diversos articles elaborats pels coordinadors de les ponències on es recull l'essència dels documents finals sorgits del debat de la intranet participativa i de les aportacions dels delegats que van assistir al Congrés.

A més, 10 delegats donen la seva opinió sobre el procés de participació en les ponències, s'analitza la votació a través de la plataforma creada en exclusiva pel Congrés i es recopilen els impactes que la celebració del 3rCPMC va tenir en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials. 
El suplement informatiu arribarà a tots els col·legiats catalans a través de les publicacions periòdiques que edita cada Col·legi.