3R CONGRÉS DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA

Ciutadans

En els darrers 10 anys els canvis socials i tecnològics que s'han produït han anat perfilant un pacient molt més conscient i implicat en la seva salut, un pacient més informat, més participatiu i corresponsable de les seves decisions. Aquest fet situa els ciutadans en el centre del sistema sanitari.

Els metges i metgesses s'impliquen de valent en la seva feina diària per tal que l'assistència sanitària als seus pacients sigui sempre excel·lent. Els professionals de la salut han seguit creixent des d'un punt de vista científic en un entorn de reducció pressupostària.

La relació metge-pacient ha de continuar basant-se en la confiança, l'humanisme i l'empatia.

Gràcies a tots per enviar-nos les vostres propostes i ajudar-nos a escollir el lema del Congrés. L’escollit ha estat aquest: