3R CONGRÉS DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA

Notícia

Com vas viure el procés de participació en les ponències del 3rCPMC?

VIRGINIA ADAMOLI,
delegada per Lleida
Per a mi va ser una experiència nova i enriquidora que em dóna esperances que els metges som capaços d'organitzar-nos i arribar a acords sobre formació, gestió, innovació i objectius de la professió mèdica. El que més destaco és l’organització del Congrés i el zel amb què els grups encarregats de redactar, editar i presentar les ponències han tractat els temes. A tots ells, el meu reconeixement per l’excel·lent tasca i, als meus col·legues de Lleida, el meu agraïment per confiar en mi com a delegada.
YLENIA GARCIA
delegada per Barcelona
Vaig viure el Congrés amb sensació de sorpresa, pertinença i esperança en descobrir la gran diversitat de professionals amb realitats diferents orientades cap a un mateix objectiu: la millora de la salut de les persones. Les conclusions però, ja varen ser escrites fa anys en fòrums similars i parlen de metges amb valors humanistes, ben formats, col·laboratius i adaptables, i que demanen autonomia en la gestió i el suport de les administracions, les quals van estar més presents en forma que en fons.
Acabo amb el desig que el 4t Congrés de la Professió Mèdica comenci amb els compromisos adoptats a Girona acomplerts.
MIREIA GARCIA-VILLARRUBIA
delegada per Tarragona
És d’agrair que els organitzadors pensessin en el grup de joves, així com en la paritat de gènere.
Va ser molt comentat pels participants el fet de veure gent jove implicada. Sovint els col·legis de metges semblen entitats per a metges amb gran experiència laboral i jubilats que lluiten per la professió mèdica, però personalment considero molt important que els metges joves formin part dels col·legis per poder lluitar pel nostre futur amb l’ajuda de la veu dels experts.
RAMON GÓMEZ
delegat per Girona
Amb entusiasme i expectativa. Era la primera vegada que participava en un Congrés sobre la Professió Mèdica. Va ser molt emocionant veure tants congressistes aplegats debatent sobre el futur de la nostra professió des del caire més social i humanista de la ciència. Es tracten temes estructurals que en la voràgine del dia a dia no som capaços d'analitzar amb calma. Espais com aquest són útils per convidar a la reflexió i consensuar els principis que ens regeixen com a professionals de la medicina.
ÀNGEL GUEVARA
delegat per Girona
Un bon moment per comentar a l’honorable conseller un tema que pocs volen tractar: la necessitat que els centres hospitalaris propis treballin matí i tarda com fa l’atenció primària, amb equips de matí i equips de tarda. Cal recordar que els espais i equipaments són actualment un bé escàs que cal renovar i amortitzar en un temps breu per l’obsolescència tecnològica. A Bellvitge ja es va fer als anys vuitanta amb alguns equipaments. Els hospitals privats ho fan sempre.SÒNIA MIRAVET
delegada per Barcelona
L’èxit del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya rau en el fet d’haver atorgat als metges la possibilitat de tractar els temes que ens preocupen, debatre’ls de manera enriquidora amb els nostres companys de professió i traçar les línies estratègiques que ens permetran construir la professió del futur. Destacaria també l’ús del mòbil durant les ponències, que ha estat molt gratificant i innovador. Amb la votació de la declaració de Girona hem volgut renovar i refermar el compromís del col·lectiu mèdic català amb els ciutadans i amb la professió.

EDUARD PRATS
delegat per Tarragona
Es va poder comprovar que era possible arribar a conclusions molt definides mercès a l’intens treball previ (on line i presencial) dels delegats de les quatre ponències i a l’eficaç concurrència dels col·legiats en la plataforma creada ad hoc. Això va fer possible que en una sola jornada es poguessin debatre i aprovar les propostes dels respectius documents, motiu pel qual es pot afirmar que el Congrés va ser un èxit de participació i resultats.
MERITXELL ROYUELA
delegada per Barcelona
Ha estat molt interessant poder seguir el procés de discussió dels diferents grups redactors -inicialment, via telemàtica i, posteriorment, a la jornada de Girona-, on vam poder votar des dels dispositius mòbils i es va poder seguir l’evolució de la jornada des de Twitter amb el hashtag #3rCPMC. Aquest fet aglutinador ha estat clau per posar damunt la taula les opinions dels diferents professionals, tenint en compte diverses especialitats i cobrint tots els rangs d’edat.VIOLETA URIACH
delegada per Barcelona
Em vaig emocionar sentint que formava part de la història de la medicina catalana. Em vaig sentir orgullosa dels metges i metgesses catalans, que volem ser bons professionals i oferir una assistència actualitzada, de qualitat, tant professional com humana. Vaig sentir que formava part d’un col·lectiu organitzat, dinàmic i decidit. Malgrat que tinguem diferents punts de vista i diferents maneres de treballar, amb iniciatives com aquesta, treballem junts per unificar criteris i millorar la qualitat assistencial, adaptant-nos als canvis socials i econòmics actuals i sense voler renunciar a tenir bones condicions, tant per als usuaris com per a tots els professionals. Ben al contrari, dissenyant una línia a seguir amb propostes i objectius clars per saber on som i on volem anar. Em vaig sentir motivada per ser una metgessa del present i d’un futur carregat de reptes, un futur que construirem entre tots. Sabem què volem i entre tots, tots, treballarem per fer-ho possible.
JOSEP VIÑOLAS
delegat per Barcelona
La meva participació en el Congrés la considero com una vivència molt positiva. Penso que les quatre ponències són de temes de total actualitat. En la meva situació de metge jubilat vaig creure que la ponència més adient per mi era l’actualització del Codi de Deontologia. Hi va haver un debat amb punts de vista molt interessants i, al mateix temps, unes votacions amb força unanimitat. La declaració de Girona excel·lent i l’organització en general molt bona.